Frebbenholm.org


Kurser i ekonomi, redovisning och företagande.

=====================================Kommande kursstarter


Bokföring, grundkurs

Syftet är att ge dig de grundläggande kunskaperna som behövs för att du ska kunna komma igång med att

sköta den löpande redovisningen i ett mindre företag eller i en mindre förening. Du kommer inte att bli expert,

men du kommer att lära dig tillräckligt mycket för att sedan kunna förkovra dig vidare på egen hand.


Klicka här för att läsa mer om kursen.Hösten 2023 - Kursstarter

Lördag den 9e september - Inga platser kvar. Denna kursstart är fullbokad.

Lördag den 7e oktober - Inga platser kvar. Denna kursstart är fullbokad.

Lördag den 11e november - Klick här för mera information och för att anmäla dig.


Våren 2024 - Kursstarter

Lördag den 3e februari - Klicka här för mera information och för att anmäla dig.

Lördag den 2a mars - Klicka här för mera information och för att anmäla dig.

Lördag den 6e april - Klicka här för mera information och för att anmäla dig.

Lördag den 4e maj - Klicka här för mera information och för att anmäla dig.


---


Bokföring & administration för samfällighetsföreningar

Med en samfällighet menas att ett antal fastigheter gemensamt äger och förvaltar en så kallad gemensamhetsanläggning.

Den kan till exempel bestå av vägar, vatten- & avloppsledningar, bredbandsledningar, garage & parkeringsplatser,

grönområden & lekplatser, brygganläggningar, småbåtshamnar och så vidare. Speciellt i villa, radhus och

fritidshusområden är detta vanligt.


I Sverige finns över 30 000 samfälligheter som tillsammans har cirka 1,1 miljoner fastigheter som delägare.

De flesta administreras som så kallade samfällighetsföreningar. Det innebär att flera miljoner svenskar på något sätt är

delaktiga i samfälligheter och deras förvaltning.


Kraven på redovisningen i, och förvaltningen av, samfällighetsföreningar har ökat genom åren. Bland annat genom att

många samfällighetsföreningar sedan 2022 har blivit redovisningskyldiga för moms. En troligen ännu viktigare

orsak är att många samfällighetsföreningar nu planerar för att tillhandahålla elbilsladdning vid sina parkeringsplatser.

Verksamheten expanderar då och blir en näringsverksamhet med syfte att vara återförsäljare av el. Kursen riktar sig till

I första hand till kassörer, revisorer och styrelseledamöter i samfällighetsföreningar.

I andra hand till medlemmar i samfällighetsföreningar.


Hösten 2023 - Kursstarter

Tisdag 19e september - Inga platser kvar. Denna kursstart är fullbokad.

Tisdag 7e november - Klicka här för mera information och för att anmäla dig.


Våren 2024 - Kursstarter

Information läggs upp inom kort.